Repræsentantskabsmøder

Formandens beretning for 2009-2010

Furesø Idrætsråd (FIR) blev stiftet onsdag den 15. november 2006, og har nu fungeret i godt 4½ år.

I princippet er alle idrætsforeninger medlem af FIR, men ikke alle har valgt at betale kontingent og dermed formalisere medlemskabet. I skrivende stund er vi 33 betalende medlemsklubber, men det er alt for lidt.

Bestyrelsen har afholdt 4 møder siden seneste repræsentantskabsmøde.

I perioden har FIR involveret sig i høringssvar til såvel møder i Idræts- og Fritidsudvalgets møder som til budget 2010. Det er vores opfattelse, at vores svar bliver hørt, men vore ønsker bliver langt fra efterkommet.

Vi har sammen med Forvaltningen deltaget i de årlige informationsmøder, hvor idrætten og Forvaltning kan udveksle gensidig information til gavn og glæde for alle parter. Relevant information herfra er blevet videreformidlet til vore medlemmer.

Gennem årets løb har vi udsendt informationsbreve pr. mail til idrætsforeningerne i kommunen, og håber at vi derigennem har kunnet bidrage til at hæve informationsniveauet generelt.

Som noget nyt arrangerede vi i 2010 et ”nytårstaffel”, hvor vi havde besøg af den nye formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Helle Katrine Møller (R). Det var et meget velbesøgt møde, og der blev snakket om idræt og idrættens vilkår i Furesø kommune.

FIR har qua vore fire repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget været med til en lang række beslutninger på bl.a. idrætsområdet. Det være sig godkendelse af ansøgninger om materialetilskud som godkendelse af lokalelånsberettigede foreninger og meget mere.

Vi er også repræsenteret i to mindre udvalg under Folkeoplysningsudvalget vedrørende lokalefordeling.

Vores hjemmeside er oprettet som en blog, hvor man kan komme med sine kommentarer til såvel de enkelte indlæg som til alt mulig andet. Indtil videre må vi konstatere, at der er tale om envejskommunikations fra idrætsrådets side – dialog er der ikke meget af.

Det er dog vores opfattelse, at vi dialogen er der når det er nødvendigt, og vi får også informationer fra Jer om de udfordringer I har. Dem tager vi meget seriøst, og forsøger at arbejde med. Så fortsæt meget gerne den dialog der er – og kom gerne med mere.

De næste 4 år skal vise, om de nyvalgte politikere vil noget på idrætsområdet – og her skal vi kende vores besøgelsestid. Det bliver opgaven i de kommende år.

Hermed slutter jeg beretningen for 2009-2010.

Peder Sundgaard

Formand

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde den 11. marts 2010

Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i Furesø Idrætsråd

Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19:00
Farum Håndbold Forening
Farum Arena Hal 3 Cafeteriet

Dagsorden (i henhold til vedtægter):

1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Godkendelse af repræsentanter.
3.    Valg af stemmetællere.
4.    Bestyrelsens beretning.
5.    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
6.    Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

   Pause med Prisuddeling ”Du gør en forskel”

7.    Indkomne forslag
8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
9.    Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
10.    Valg af revisorer i henhold til § 14.
11.    Eventuelt.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet.
Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.

Vi håber at rigtig mange medlemmer møder op, men ser også meget gerne andre idrætsforeninger på trods af manglende medlemskab.

Hvis din forening endnu ikke er medlem, skal du skrive til vores kasserer Per Lund Hansen på plh@it.dk. Så får du besked om proceduren.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen