Nu kan du selv se konsekvenserne af de kommende principper for tildeling af aktivitetstilskud. Ved at klikke på nedenstående link, kan du åbne den excel-fil som forvaltningen har udarbejdet. Bemærk at der i modellen er anvendt sidste års tal (forår 2019) hvorfor jeres situation kan være ændret siden da.

Hvis I går ind på det ark i filen der er navngivet SATSER, kan I se hvilke satser der kan justeres på. De er markeret med en gul eller lyserød farve.

Gul betyder, at satsen i forslaget ikke er ændret, mens lyserød er ændret fra den gamle model.

FIR gennemgik modellen og baggrunden for den på et medlemsmøde den 6. februar, inden der tirsdag den 11. februar er i møde for foreningernes medlemmer af folkeoplysningsudvalget, hvor materialet gennemgås. 

De endelige drøftelser om en ny model vil ske på FOU mødet den 12. marts 2020, og en ny model vil have virkning fra 1.januar 2021.

Du kan finde modellen her
http://furesoe-idraetsraad.dk/wp-content/uploads/2020/02/Aktivitetstilskud-dynamisk-beregnignsmodel-rettet-med-satstser-budget-2020-efter-BR-Lars-februar-2020.xls

Lars Køster SvendsenFormand, Furesø Idrætsråd