Eva Ferré Winkel

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. feb. 2022

Deltagere: Mogens Søren Annette (referent) Gert Gregers Eva Afbud: Kim, Kirsten, Gitte Agenda Godkendelse af referat fra møde 7.1 a. Gennemgang af aktionsliste Orienteringspunkter a. Revision af Hjemmesiden b. FOU c. Skoleområdet Hvad skal gøre det nemmere at være frivillig Repræsentantskabsmøde Næstkommende møder Eventuelt Ad 1: Annette gennemgik den samlede actionsplan. De fleste udestående punkter …

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. feb. 2022 Læs mere »