KA import

Høringssvar fra Furesø Idrætsråd vedrørende Forslag til Budget 2010-2013

Furesø Idrætsråd anerkender de udfordringer som Furesø Kommune står overfor på det økonomiske område, men vil ikke undlade at bemærke, at besparelser på idrætsområdet kan få langvarige konsekvenser for såvel den almene sundhedstilstand som for de frivillige lederes engagement og motivation i det frivillige foreningsarbejde. Furesø Idrætsråd har valgt at forholde sig konstruktivt til det …

Høringssvar fra Furesø Idrætsråd vedrørende Forslag til Budget 2010-2013 Læs mere »

Vore anstrengelser bærer frugt

Idræts- og fritidsudvalget besluttede på deres møde den 8. juni 2009, at tage imod Farum Svømmeunions tilbud om åbning af Farum Svømmehal for publikum i et nærmere aftalt tidsrum. Der er tale om en forsøgsordning indtil årsskiftet, hvor man vil vurdere arrangementet. Alle besparelser blev taget af bordet, og sendt retur til Økonomiudvalget. HVT kan …

Vore anstrengelser bærer frugt Læs mere »

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 19. marts 2009

1 Valg af dirigent og referent Jørn Damm blev valgt som dirigent og Søren Jensen som referent, efter at bestyrelsen havde sikret sig forsamlingens accept på at have en dirigent fra egne rækker. 2 Godkendelse af repræsentanter Udover bestyrelsen for FIR var der fremmødt ni klubrepræsentanter, der alle blev registreret og godkendt ved indgangen. 3 …

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 19. marts 2009 Læs mere »

Sådan finder du tilskud

Furesø Kommune har en række muligheder for at søge om tilskud: Aktivitetstilskud: Træner- og instruktørtilskud samt medlemstilskud Ledertilskud (kursustilskud) Lejrtilskud Lokaletilskud Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Du har også mulighed for at søge tilskud gennem Furesøpuljen, som er en fællespulje under Folkeoplysningsudvalget. Fra denne pulje kan der søges tilskud og underskudsgaranti til 4 fokusområder: Nye initiativer …

Sådan finder du tilskud Læs mere »

Tid til sæsonbooking 2009/2010

Foreninger, fritidsorganisationer og klubber, der ønske at bruge den samme gynmastiksal, hal eller det samme lokale en hel sæson af gangen, skal booke gennem Idæt- og Fritidsforvaltningen. På denne side finder du en oversigt over sæson 2009/2010 samt retningslinjer for ansøgninger til sæsonbooking. Sæsonen 2009/2010 1. september 2009 – 31. maj 2010 (idrætsanlæg, haller, sale …

Tid til sæsonbooking 2009/2010 Læs mere »

Referat fra FIR bestyrelsesmøde 20. januar 2009

Til stede var:  Peder Sundgaard, Lisbeth Hoffmann, Uffe Byrnak og Søren Jensen. 1 Nyt fra formand Peder Sundgaard: Kasserer Annette Fick har regnskabet klar til repræsentantskabmødet torsdag 19. marts 2009. FIR bestyrelsen er inviteret til ”forretningsmiddag” af Furesø kommunes Idræts- og fritidsudvalg. 2 Fremtiden for FIR som oplæg til mødet med kommunen. Der var fuld …

Referat fra FIR bestyrelsesmøde 20. januar 2009 Læs mere »