Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægterne. Der er senest afholdt repræsentantskabsmøde den 28. juni 2021
Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:
Formand:
Mogens Daniel Bruun
Værløse Badminton
mdb@heimdal-management.dk
2025 5910
Bestyrelsesmedlem:
Gert Mortensen
Farum Familiesvøm
gert@stofpakken.dk
60752729
Bestyrelsesmedlem:
Eva Ferré Winkel
Farum Trampolin Forening
Eva_winkel@msn.com
40949078
Bestyrelsesmedlem:
Annette Ohm
Hareskov-Værløse Tennisklub
annette@ohm.dk
40936128
Bestyrelsesmedlem:
Gregers Bisgaard
Farum Gymnastikforening
naestformand@fgf.dk
4042124
Bestyrelsesmedlem:
Vakant
Kasserer:
Søren Jensen
Værløse Boldklub
samjensen@post.tele.dk
21609531
Suppleant:
Kirsten Lauritzen
Roklubben Furesø
kkl@dadlnet.dk
23302024
Suppleant:
Vakant
Revisor:
Lars Køster
Furesø Håndbold
Revisor:
Torben Stensdal
Farum Boldklub
Revisorsuppleant:
Vakant