Arrangementer

Sommerkur med spændende oplæg om fastholdelse af unge i idrætslivet og livlig debat løb af stablen til aften

Her til aften afholdt FIR sommerkur, som erstatning for de to nytårskure, det ikke har kunnet lade sig gøre at afholde i Coronatiden, og skød samtidig også den første af en række kommende temaaftener i gang. Det blev til en hyggelig aften, hvor mange af medlemsklubberne og -foreningerne var repræsenteret, og hvor der var plads …

Sommerkur med spændende oplæg om fastholdelse af unge i idrætslivet og livlig debat løb af stablen til aften Læs mere »

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Furesø Idrætsråd

Kære medlemmer af Furesø Idrætsråd, Lempelse af forsamlingsforbud gør det nu muligt at gennemføre årets repræsentantskabsmøde i Furesø Idrætsråd. Mødet afholdes mandag den 28. juni 2021, kl. 19:00. Indkaldelse med dagsorden. Da vi fortsat skal udvise forsigtighed, vil der i år ikke være bespisning, men der vil blive serveret et glas vin/øl/vand. Venligst skriv gerne …

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Furesø Idrætsråd Læs mere »

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 17. juni 2020

Kære medlemmer af FIR,

Så gennemfører vi repræsentantskabsmødet den 17/6 i foreningslokalet i Stien i Farum.Vedhæftet indkaldelsen, der også lægges ud på FIR’s hjemmeside.

Vi er helt klar over, at denne indkaldelse ikke er med 2 ugers varsel, men bestyrelsen har vurderet, at der er behov for at få gennemført mødet snarest muligt, så arbejdet i bestyrelsen kan videreføres.

På grund af situationen bliver der ikke eksterne indlægsholdere og der bliver heller ikke serveret mad. Der vil være kildevand og et glas vin/øl/vand efter selve mødet.

Husk at skrive til undertegnede hvem der kommer til mødet fra jeres forening, så vi kan gøre lokalet klar så vi overholder reglerne om afstand mm.

Vi ser frem til at se jer alle.

Lars Køster SvendsenFormand, Furesø Idrætsråd
Brudevænget 23520 FarumTlf: +45 50 94 08 42Mail: LKS3520@gmail.com

KLIK PÅ OVERSKRIFT FOR AT VISE INDKALDELSE

COVID-19 – Udskyder det lovligt indvarslede Repræsentantskabs møde den 24. marts 2020

Kære medlemsforeninger, I går fremlagde statsministeren den meget vidtgående indsats mod COVID-19 spredningen. Der blev opfordret til at stoppe alle arrangementer med over 100 deltagere, og generelt tænke sig godt om i relation til at samle mange på et bestemt sted.  Vi forventer at der besluttet midlertidig lovgivning, i dag, der begrænser vores generelle bevægelsesfrihed …

COVID-19 – Udskyder det lovligt indvarslede Repræsentantskabs møde den 24. marts 2020 Læs mere »

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2020

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00
i VIP Loungen i Farum Arena.

Dagsorden iflg. Vedtægternes §9.
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af repræsentanter
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3
I Bilag er indsat hvilke medlemmer der er på valg, og om de modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4
10. Valg af revisorer i henhold til § 14
11. Eventuelt.

Klik på overskrift for dokument

KLUBBENS AKTIVITETSTILSKUD – Brug Excel til at beregne tilskud for din klub

Nu kan du selv se konsekvenserne af de kommende principper for tildeling af aktivitetstilskud. Ved at klikke på nedenstående link, kan du åbne den excel-fil som forvaltningen har udarbejdet. Bemærk at der i modellen er anvendt sidste års tal (forår 2019) hvorfor jeres situation kan være ændret siden da.

Hvis I går ind på det ark i filen der er navngivet SATSER, kan I se hvilke satser der kan justeres på. De er markeret med en gul eller lyserød farve.

Læs nærmere – klik på overskriften !