Budgetter

KLUBBENS AKTIVITETSTILSKUD – Brug Excel til at beregne tilskud for din klub

Nu kan du selv se konsekvenserne af de kommende principper for tildeling af aktivitetstilskud. Ved at klikke på nedenstående link, kan du åbne den excel-fil som forvaltningen har udarbejdet. Bemærk at der i modellen er anvendt sidste års tal (forår 2019) hvorfor jeres situation kan være ændret siden da.

Hvis I går ind på det ark i filen der er navngivet SATSER, kan I se hvilke satser der kan justeres på. De er markeret med en gul eller lyserød farve.

Læs nærmere – klik på overskriften !

Ny hal – flere indendørs idrætsfaciliteter – kom med dine ønsker og behov

Kære forening Som du sikkert ved, er der i de kommende års budgetter for idrætten i Furesø Kommune afsat penge til etablering af en ny hal/flere idrætsfaciliteter. Nu er arbejdet kommet så langt, at man gerne vil høre om idrættens syn på sagen. Du kan læse meget mere om hele projektet ved at følge nedenstående …

Ny hal – flere indendørs idrætsfaciliteter – kom med dine ønsker og behov Læs mere »

Høringssvar fra Furesø Idrætsråd vedrørende Forslag til Budget 2010-2013

Furesø Idrætsråd anerkender de udfordringer som Furesø Kommune står overfor på det økonomiske område, men vil ikke undlade at bemærke, at besparelser på idrætsområdet kan få langvarige konsekvenser for såvel den almene sundhedstilstand som for de frivillige lederes engagement og motivation i det frivillige foreningsarbejde. Furesø Idrætsråd har valgt at forholde sig konstruktivt til det …

Høringssvar fra Furesø Idrætsråd vedrørende Forslag til Budget 2010-2013 Læs mere »