Idrætspolitik

Forhold vedrørende idrætspolitik.

Furesø Idrætstalentlinje for unge talenter

Kære Idrætsforeninger i Furesø Kommune, Der arbejdes i øjeblikket med at udvikle formen på den Idrætstalentlinje, der har eksisteret de seneste to skoleår. En vigtig ændring der planlægges er, at talenterne fremover skal fortsætte på deres nuværende skole og dermed ikke skifte til Stavnsholt Skolen. Samtidig satses der på at udvikle tættere samarbejder med nogle …

Furesø Idrætstalentlinje for unge talenter Læs mere »

Opfordring til medlemmer i Furesø Kommunes foreninger

Furesø Idrætsråd (FIR) vil gerne opfordre alle medlemmer af foreningerne i Furesø Kommune (også kulturelle foreninger og spejdere) til at agere solidarisk, som i mange andre sammenhænge i denne svære tid.
Det betyder, at alle medlemmer bør betale deres kontingent når den opkræves, og på den måde støtte op om deres forening, der jo gerne skal overleve krisen.

Klik på overskrift for at læse dokument

KLUBBENS AKTIVITETSTILSKUD – Brug Excel til at beregne tilskud for din klub

Nu kan du selv se konsekvenserne af de kommende principper for tildeling af aktivitetstilskud. Ved at klikke på nedenstående link, kan du åbne den excel-fil som forvaltningen har udarbejdet. Bemærk at der i modellen er anvendt sidste års tal (forår 2019) hvorfor jeres situation kan være ændret siden da.

Hvis I går ind på det ark i filen der er navngivet SATSER, kan I se hvilke satser der kan justeres på. De er markeret med en gul eller lyserød farve.

Læs nærmere – klik på overskriften !

Nye principper for tildeling af aktivitetstilskud – måske

Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt (KFIU) har besluttet, at de ønsker at ændre de grundlæggende principper for tildeling af aktivitetstilskud til vores foreninger. Begrebet Aktivitetstilskud dækker samlet set over Medlemstilskud, Grundbeløb til unge samt Træner/Instruktørtilskud.

KFIU består af forkvinden Tine Hessner (Radikale), Muhammed Bektas (Socialdemokratiet), Niels Bjerre degn (Socialdemokratiet), Egil Hulgaard (Konservative) samt Gustav Juul (Venstre).

Det er en beslutning, KFIU har valgt at træffe selv og sende det til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, uden på nogen måde at involvere de samråd, der repræsenterer foreningslivet dvs. Kulturelt Samråd, Spejdernes Samråd og Furesø Idrætsråd.

Læs nærmere – klik på overskriften !