Dagsordner og referater

Aktiviteter og Referater fra møder i bestyrelsen.

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. feb. 2022

Deltagere: Mogens Søren Annette (referent) Gert Gregers Eva Afbud: Kim, Kirsten, Gitte Agenda Godkendelse af referat fra møde 7.1 a. Gennemgang af aktionsliste Orienteringspunkter a. Revision af Hjemmesiden b. FOU c. Skoleområdet Hvad skal gøre det nemmere at være frivillig Repræsentantskabsmøde Næstkommende møder Eventuelt Ad 1: Annette gennemgik den samlede actionsplan. De fleste udestående punkter …

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. feb. 2022 Læs mere »

Referat – Bestyrelsesmøde onsdag den 27. maj 2020

Mødelokale i Værløse Golfklub (Christianshøjvej 22, 3500 Værløse) Dagsorden Godkendelse af dagsordenen Opfølgning på seneste referat  Siden sidst (kort orientering)  FOU kort status v/ Mogens Nyt om Skoleområdet v/ Annette Status på Talent pris processen v/ Claus Repræsentantskabsmøde 2020 Dato og sted – og indkaldelse igen Bestyrelsens beretning – kommentarer/justeringer Valg til bestyrelsen Forplejning – …

Referat – Bestyrelsesmøde onsdag den 27. maj 2020 Læs mere »

Referat – Bestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2020

Farum Arena, cafeen i Hal 3 Dagsorden Godkendelse af dagsordenen Opfølgning på seneste referat  Siden sidst (kort orientering)  FOU kort status v/ Mogens Nyt om Skoleområdet v/ Annette Nyt om Talent pris processen v/ Claus Repræsentantskabsmøde 2020 Eksternt indlæg – noget nyt??? Bestyrelsens beretning – kommentarer/justeringer Valg til bestyrelsen Forplejning andet Kommende møder: Repræsentantskabsmødet 24. …

Referat – Bestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2020 Læs mere »

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2020

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00
i VIP Loungen i Farum Arena.

Dagsorden iflg. Vedtægternes §9.
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af repræsentanter
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3
I Bilag er indsat hvilke medlemmer der er på valg, og om de modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4
10. Valg af revisorer i henhold til § 14
11. Eventuelt.

Klik på overskrift for dokument

Referat – Bestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2020

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2020 kl. 17.15 Dagsorden Godkendelse af dagsordenen Opfølgning på seneste referat  Siden sidst (kort orientering)  FOU kort status v/ Mogens Nyt om Skoleområdet v/ Annette Kort status vedr FCN v/ Torben Planlægning af det kommende år Repræsentantskabsmøde 2020 Eksternt indlæg Væsentlige emner til beretningen Tidsplan – indkaldelse etc. …

Referat – Bestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2020 Læs mere »