Aktiviteter og referater

Aktiviteter og Referater fra møder i bestyrelsen.

Referat af møde i Furesø Idrætsråd den 8. september 2009.

Tilstede var Per Lund Hansen, Søren Jensen, Poul Andersen, Maria Fynbo, Lisbeth Hoffmann samt Peder Sundgaard 1.       Godkendelse af referat fra seneste møde Godkendt med bemærkning om at Lisbeth Hoffmann kun er næstformand ”på papiret” grundet manglende ressourcer. 2.       Godkendelse af dagsorden Ok 3.       Orientering v. formanden DIF konference i Kolding. Poul deltager på idrætsrådets …

Referat af møde i Furesø Idrætsråd den 8. september 2009. Læs mere »

Høringssvar fra Furesø Idrætsråd vedrørende Forslag til Budget 2010-2013

Furesø Idrætsråd anerkender de udfordringer som Furesø Kommune står overfor på det økonomiske område, men vil ikke undlade at bemærke, at besparelser på idrætsområdet kan få langvarige konsekvenser for såvel den almene sundhedstilstand som for de frivillige lederes engagement og motivation i det frivillige foreningsarbejde. Furesø Idrætsråd har valgt at forholde sig konstruktivt til det …

Høringssvar fra Furesø Idrætsråd vedrørende Forslag til Budget 2010-2013 Læs mere »

Bemærkninger til IFU dagsorden den 8. juni 2009

Punkt 30: Evaluering af profilen i Farum Svømmehal Umiddelbart finder Idrætsrådet, at det er meget positivt, at kommunen har skabt mulighed for yderligere vandtid til svømmeklubberne i den nordlige del af kommunen. Tilgangen af nye medlemmer i klubberne omkring Farum Svømmehal er meget positiv og udtryk for den interesse, der er blandt borgerne for at …

Bemærkninger til IFU dagsorden den 8. juni 2009 Læs mere »

Referat fra konstituerende møde den 4. maj 2009

Til stede: Peder Sundgaard, Per Lund Hansen, Poul Andersen, Uffe Byrnak, Maria Fynbo og Søren Jensen. Afbud: Lisbeth Hoffmann og Søren Bruun-Pedersen Peder Sundgaard bød som valgt formand for FIR velkommen til de to nye, Maria Fynbo fra Værløse Svømmeklub og Per Lund Hansen fra Farum Håndbold. Udover Peder Sundgaard konstituerede bestyrelsen sig herefter med …

Referat fra konstituerende møde den 4. maj 2009 Læs mere »

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 19. marts 2009

1 Valg af dirigent og referent Jørn Damm blev valgt som dirigent og Søren Jensen som referent, efter at bestyrelsen havde sikret sig forsamlingens accept på at have en dirigent fra egne rækker. 2 Godkendelse af repræsentanter Udover bestyrelsen for FIR var der fremmødt ni klubrepræsentanter, der alle blev registreret og godkendt ved indgangen. 3 …

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 19. marts 2009 Læs mere »

Sådan finder du tilskud

Furesø Kommune har en række muligheder for at søge om tilskud: Aktivitetstilskud: Træner- og instruktørtilskud samt medlemstilskud Ledertilskud (kursustilskud) Lejrtilskud Lokaletilskud Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Du har også mulighed for at søge tilskud gennem Furesøpuljen, som er en fællespulje under Folkeoplysningsudvalget. Fra denne pulje kan der søges tilskud og underskudsgaranti til 4 fokusområder: Nye initiativer …

Sådan finder du tilskud Læs mere »

Tid til sæsonbooking 2009/2010

Foreninger, fritidsorganisationer og klubber, der ønske at bruge den samme gynmastiksal, hal eller det samme lokale en hel sæson af gangen, skal booke gennem Idæt- og Fritidsforvaltningen. På denne side finder du en oversigt over sæson 2009/2010 samt retningslinjer for ansøgninger til sæsonbooking. Sæsonen 2009/2010 1. september 2009 – 31. maj 2010 (idrætsanlæg, haller, sale …

Tid til sæsonbooking 2009/2010 Læs mere »

Referat fra FIR bestyrelsesmøde 20. januar 2009

Til stede var:  Peder Sundgaard, Lisbeth Hoffmann, Uffe Byrnak og Søren Jensen. 1 Nyt fra formand Peder Sundgaard: Kasserer Annette Fick har regnskabet klar til repræsentantskabmødet torsdag 19. marts 2009. FIR bestyrelsen er inviteret til ”forretningsmiddag” af Furesø kommunes Idræts- og fritidsudvalg. 2 Fremtiden for FIR som oplæg til mødet med kommunen. Der var fuld …

Referat fra FIR bestyrelsesmøde 20. januar 2009 Læs mere »

Søg lokaler nu til sæson 2008/2009

Furesø Idrætsråd er hvert år med til, at fordele lokaler mellem alle interessenter – herunder idrætsforeninger. Vi har fået i opdrag, at sikre en rimelig fordeling af lokaler – især når der er overlap mellem flere foreningers ønsker om brug af samme lokale. Foreninger, fritidsorganisationer og klubber, der ønsker at bruge lokaler, haller og gymnastiksale …

Søg lokaler nu til sæson 2008/2009 Læs mere »