Repræsentantskabsmøder

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 11. marts 2010

Til stede: 5 bestyrelsesmedlemmer og 12 repræsentanter for medlemsklubberne DAGSORDEN 1 Valg af dirigent og referent Lars Køster Svendsen, Farum Håndbold Forening valgtes som dirigent og Søren Jensen Værløse Boldklub som referent. Dirigenten kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt iht. til vedtægterne 2 Godkendelse af repræsentanter Godkendelsen af stemmeberettigede repræsentanter for medlemsklubberne skete ved …

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde den 11. marts 2010 Læs mere »

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde den 11. marts 2010

Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i Furesø Idrætsråd Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19:00 Farum Håndbold Forening Farum Arena Hal 3 Cafeteriet Dagsorden (i henhold til vedtægter): 1.    Valg af dirigent og referent. 2.    Godkendelse af repræsentanter. 3.    Valg af stemmetællere. 4.    Bestyrelsens beretning. 5.    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 6.    Fremlæggelse af budget …

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde den 11. marts 2010 Læs mere »