Tilskudsregler

Links til Furesø Kommunes hjemmesider, hvor du kan læse mere om tilskudsregler.

KLUBBENS AKTIVITETSTILSKUD – Brug Excel til at beregne tilskud for din klub

Nu kan du selv se konsekvenserne af de kommende principper for tildeling af aktivitetstilskud. Ved at klikke på nedenstående link, kan du åbne den excel-fil som forvaltningen har udarbejdet. Bemærk at der i modellen er anvendt sidste års tal (forår 2019) hvorfor jeres situation kan være ændret siden da.

Hvis I går ind på det ark i filen der er navngivet SATSER, kan I se hvilke satser der kan justeres på. De er markeret med en gul eller lyserød farve.

Læs nærmere – klik på overskriften !

Bliv klogere – få flere kompetencer – gratis kursus

Tilskuddet til vores idrætskurser fortsætter, så vi tilbyde alle idrætsledere i Region Hovedtaden gratis deltagelse i nedenstående kurser. Du kan udskrive bladet Idrætten i region Hovedstaden informere på www.kaisport.dk/kurser/januar-2011.pdf   Din forening kan endvidere låne hoppepuder, hoppeborge, popcornmaskiner, højttaleranlæg mv., læs mere på www.kaisport.dk   Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde …

Bliv klogere – få flere kompetencer – gratis kursus Læs mere »

Sådan finder du tilskud

Furesø Kommune har en række muligheder for at søge om tilskud: Aktivitetstilskud: Træner- og instruktørtilskud samt medlemstilskud Ledertilskud (kursustilskud) Lejrtilskud Lokaletilskud Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Du har også mulighed for at søge tilskud gennem Furesøpuljen, som er en fællespulje under Folkeoplysningsudvalget. Fra denne pulje kan der søges tilskud og underskudsgaranti til 4 fokusområder: Nye initiativer …

Sådan finder du tilskud Læs mere »