Din forening vil i den nærmeste fremtid høre mere om Furesø Fritids Vejledning. Her er det budskab du vil stifte bekendskab med, og vi håber fra idrætsrådets bestyrelse, at du tager vel imod det nye initiativ:

Kultur, Fritid og Idrætsafdelingen i Furesø vil gerne orientere jeres forening om vores nystartede fritidsvejledning med henblik på at etablere et samarbejde med jer. Furesø Fritidsvejledning (FV) har fokus på, at alle børn og unge i alderen 6-18 år bør have lige mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet.

 

I FV sidder to fritidsvejledere, Lasse og Sofie, som tilbyder børn og unge råd, vejledning og praktisk støtte i forhold til at påbegynde eller fastholde en fritidsaktivitet. Vejledningen tager udgangspunkt i barnets ønsker og familiens muligheder – hvorefter vi etablerer kontakten til den rette forening eller fritidsaktivitet. Aktiviteten kan ofte være idræt, men også spejder, musik, billedkunst eller noget helt fjerde.

Gennem satspuljemidler har vi i FV mulighed for at give 200 udsatte børn og unge et såkaldt ”fritidspas”. Et fritidspas består af vejledning og praktisk støtte i forhold til at påbegynde og fastholde en fritidsaktivitet, og desuden økonomisk tilskud til kontingent til de familier, som har behov for dette. De udsatte børn og unges familier har ofte begrænsede ressourcer og/eller ikke tradition for fritidsaktiviteter. Tidligere erfaringer med fritidspas viser, at udsatte børn og unge på denne måde får lettere adgang til et aktivt fritidsliv, hvilket kan give dem stort socialt og personligt udbytte.

FV’s samarbejde med foreningslivet er afgørende for succes. Konkret vil samarbejdet ske på den måde, at vi i FV får henvendelse fra en familie. Vi taler med familien og prøver at afdække, hvilke interesser barnet har, og hvordan vi bedst kan hjælpe. Hvis det viser sig, at barnet er motiveret for at gå til fx badminton, så vil vi tage kontakt til den lokale klub/forening. Første kontakt vil typisk være til jeres formand eller et bestyrelsesmedlem, der kan hjælpe os med at afklare bl.a. nogle af de nedenstående spørgsmål. Hvis I ønsker at samarbejde, så taler vi med træneren og tager derefter barnet med til aktiviteten, når det passer alle parter. I den forbindelse vil vi også gerne lave aftaler med træneren fremadrettet således, at vi følger op på barnet løbende, men også at træneren kontakter os, hvis der opstår uventede problemer med barnet.

Nogle af de udfordringer vi står overfor i FV er:

– Hvordan kommer vi i kontakt med jer?
– Kan jeres forening rumme barnet, og ønsker I at samarbejde?
– Hvad kræver det at være medlem af netop jeres forening?
– Kan vi lave aftaler med jer angående prøveperiode og kontingentbetaling?
– Er det muligt at lave gode aftaler med perspektiv for det enkelte barn?

Vi håber, at vores henvendelse har vakt jeres interesse for et samarbejde og besøger jer gerne og fortæller mere. Ellers håber vi, at I vil være åbne overfor os, hvis vi pludselig banker på døren til jeres forening med et potentielt nyt medlem.

Med venlig hilsen
Furesø Fritidsvejledning, FV

Lasse Kirkelund, Fritidsvejleder  tlf. 7216 5230      lak@furesoe.dk

Sofie Lage Damkjær, Fritidsvejleder  tlf. 7216 5231     sld@furesoe.dk

Claus Jul, Projektleder tlf.  7216 5113     cjc@furesoe.dk