Har du en idrætsudøver eller en idrætsleder i din forening, som fortjener et skulderklap ud over det sædvanlige, så tænk på “Furesø Sportspris – Nordea-fondens Gode Liv Pris”.

Bag udvælgelsen som modtagere af prismodtagere står en komite bestående af: 

Filialdirektør Annie Gøde Andersen, Nordea Farum
Filialdirektør Martin Hamborg, Nordea Værløse
Redaktør Helene Holm Stolle, Furesø Avis
Peder Sundgaard, Formand, Furesø Idrætsråd
Lars Køster Svendsen, Bestyrelsesmedlem, Furesø Idrætsråd

Det betyder, at foreninger der har emner til at modtage prisen, kan sende deres indstilling af kandidaten til komiteen v/ Lars Køster Svendsen på: lks3520@gmail.com. Furesø Avis bakker op om initiativet, så modtagere af priserne vil blive omtalt i avisen og på avisens hjemmeside.

Ud over disse 8 årlige priser kan Nordea Fonden også hjælpe foreninger og andre, der har projekter og initiativer indenfor idræt og sundhed, som man ønsker støtte til. Man kan selv læse mere om fonden på www.nordeafonden.dk, hvor der også er en vejledning om ansøgningsprocedure etc. Fonden giver ikke støtte til aktiviteter, der har karakter af drift i de enkelte foreninger.

Nordea Fonden skriver selv om deres formål:

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Vi har fokus på fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støtter vi uddannelse, forskning og innovation – særligt inden for de fire ovennævnte områder.

Vi vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Vi støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark.

I tilfælde hvor der søges om beløb under 10.000 kr. er der mulighed for at søge direkte i det lokale Bankråd, der kan bevilge beløb op til det niveau. En sådan ansøgning skal sendes til den lokale filial og stiles til Bankrådet.

Vi ser frem til en masse indstillinger til Nordea Fondens priser, så vi kan give ildsjæle og andre et klap på skulderen for deres indsats, og til ansøgninger om midler til spændende projekter på de nævnte områder.