Kære Idrætsforeninger i Furesø Kommune,
Der arbejdes i øjeblikket med at udvikle formen på den Idrætstalentlinje, der har eksisteret de seneste to skoleår. En vigtig ændring der planlægges er, at talenterne fremover skal fortsætte på deres nuværende skole og dermed ikke skifte til Stavnsholt Skolen.
Samtidig satses der på at udvikle tættere samarbejder med nogle få (3-6) foreninger, der planlægger og organiserer/gennemfører den planlagte morgen træning. Som noget nyt er tanken at disse foreninger bliver kompenseret økonomisk for at påtage sig rollen, såfremt der er politisk opbakning hertil.
I den forbindelse er vi interesserede i at høre, hvordan den samlede unge talentmasse i kommunen ser ud for de kommende årgange 5. – 8. klasse fordelt på de forskellige årgange, skoler og foreninger.
Jeg håber derfor I vil hjælpe os ved at melde tilbage med en oversigt over hvilke talenter I har på de kommende årgange 5. – 8. klasse: Hvor mange talenter har I på hver årgang og hvilke skoler går de på?
Med begrebet talent mener vi:
• En ung idrætsudøver, der allerede har markeret sig på sin årgang i sin idræt, eller som
skole og foreninger forventer vil have potentialet til at gøre dette. Det betyder fx, at alle der i disse årgange er på udvalgte hold, på juniorlandshold eller lignende eller som forventes at kunne kvalificere sig til dette, omfattes af talentbegrebet.
På den måde kan vi bedre målrette tilbuddene i Idrætstalentlinjen til de spirende talenter fremover.
Har I spørgsmål, må I endelig tage kontakt til vores Åben Skole Playmaker Eva Theil på ett9@furesoe.dk eller tlf: 7216 5187.
På forhånd mange tak og mange hilsener
Annette Ohm Bestyrelsesmedlem