Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i Furesø Idrætsråd

Torsdag den 11. marts 2010 kl. 19:00
Farum Håndbold Forening
Farum Arena Hal 3 Cafeteriet

Dagsorden (i henhold til vedtægter):

1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Godkendelse af repræsentanter.
3.    Valg af stemmetællere.
4.    Bestyrelsens beretning.
5.    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
6.    Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

   Pause med Prisuddeling ”Du gør en forskel”

7.    Indkomne forslag
8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
9.    Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
10.    Valg af revisorer i henhold til § 14.
11.    Eventuelt.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet.
Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.

Vi håber at rigtig mange medlemmer møder op, men ser også meget gerne andre idrætsforeninger på trods af manglende medlemskab.

Hvis din forening endnu ikke er medlem, skal du skrive til vores kasserer Per Lund Hansen på plh@it.dk. Så får du besked om proceduren.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen