Kære medlemmer af Furesø Idrætsråd,

Lempelse af forsamlingsforbud gør det nu muligt at gennemføre årets repræsentantskabsmøde i Furesø Idrætsråd.

Mødet afholdes mandag den 28. juni 2021, kl. 19:00.

Indkaldelse med dagsorden.

Repraesentantskabsmoede-FIR-2021

Da vi fortsat skal udvise forsigtighed, vil der i år ikke være bespisning, men der vil blive serveret et glas vin/øl/vand.

Venligst skriv gerne til undertegnede, hvem der deltager fra jeres respektive foreninger, så vi kan indrette os bedst muligt i forhold til afspritning, afstand etc. 

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Kim Lindquist Christensen

Formand for bestyrelsen

Attachments