Furesø Idrætsråd inviterer alle idrætsforeninger i Furesø kommune til Nytårstaffel

Mandag den 25. januar 2010
Kl. 19:00 – 21:00
Satellitten i Værløse

Det er vores håb, at vi kan begynde en ny tradition i Furesø Kommune, hvor idrætsforeningerne mødes for at snakke om det kommende års udfordringer.

Vi har til vores første møde den fornøjelse at byde den nye formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget velkommen. Katrine Møller har givet tilsagn om, at komme og fortælle os om hendes tanker om idrætten og idrættens vilkår i Furesø Kommune. Du får selvfølgelig også mulighed for, at få en snak med Katrine Møller om netop din forenings udfordringer.

Jeg håber du tager imod denne unikke chance for, at mødes med den mest indflydelsesrige politiker på vores område. Aftenen vil ellers byde på debat om tilskudsregler, om sundhedsarbejde i foreninger og en snak om Furesø Idrætsråds fremtid – herunder besættelse af idrættens pladser i det nye Folkeoplysningsudvalg.

Jeg håber at se rigtig mange repræsentanter fra din forening. Send mig venligst en mail med besked om, hvor mange I kommer.

Med venlig hilsen og på gensyn

Peder Sundgaard
Formand