Kære forening
Som du sikkert ved, er der i de kommende års budgetter for idrætten i Furesø Kommune afsat penge til etablering af en ny hal/flere idrætsfaciliteter. Nu er arbejdet kommet så langt, at man gerne vil høre om idrættens syn på sagen. Du kan læse meget mere om hele projektet ved at følge nedenstående link.

Læs om indstillingen her: http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/PolitiskeReferaterOgDagsordener.aspx … Folkeoplysningsudvalget … Møde den 18. februar 2013 …. punkt 15 med bilag.

Vi er i Furesø Idrætsråd blevet bedt om at komme med idrættens kommentarer til sagen – og her kommer du og din forening ind i billedet. Vi vil meget gerne have dine kommentarer til sagen.
Her er dine muligheder for at påvirke beslutningsprocessen:
1) Har du generelle bemærkninger til den fremlagte indstilling hører vi meget gerne om dem
2) Hvilke konkrete ønsker og behov har din forening til en ny hal/flere idrætsfaciliteter? Det kunne være noget med størrelse, fleksibilitet, indhold (redskaber, ribber, gulv og loft etc) og eventuelt opbevaring, mødefaciliteter og klublokaler. Kort sagt: Hvordan ser din forenings optimale hal ud.
FIR vil samle alle de svar vi får og giver en samlet tilbagemelding til Folkeoplysningsudvalget. Du får selvfølgelig den samme tilbagemelding.
Der er ganske kort til at tænke over sagen … vi skal have dit svar senest den 26. februar kl. 12:00
Som du kan se af indstillingen skal vi aflevere vores kommentater den 5. marts, så de kan blive drøftet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. marts 2013.
Der vil formentlig komme et officielt brev med høringsmateriale, men da beslutningen om høring er truffet her til aften og tidsfristen er kort, har vi valgt at sende det ud vi har p.t. Når vi får det formelle materiale sender vi ud igen – men vent ikke på det.
Jeg håber du og din forening kan bidrage med gode input – på forhånd tak.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen