Om Furesø Idrætsråd

Samarbejdet på idrætsområdet i Furesø Kommune varetages af Furesø Idrætsråd (FIR), som blev stiftet den 15. november 2006.
Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Furesø Kommune, at fremme idrætslivet i kommunen. Vi vil arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af de mange forskellige idrætsgrene vi har i Furesø Kommune.
Det er også vores klare mål, at vi vil varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.
De opgaver Furesø Idrætsråd varetager er bl.a. at:
• deltage som medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.
• forhandle med kommunen om tilskud og deres størrelse.
• forhandle med kommunen om idrætspolitikken.
• fastholde og udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen.
• overordnede retningslinjer for lokalefordeling – under hensyntagen til nærhedsprincippet.
I disse tider med økonomisk smalhals, hvor kommunens dagsorden konstant er nedskæringer, er det ekstra vigtigt at foreningslivet står sammen, og siger fra overfor helt urimelige politiske beslutninger. Vi ønsker fortsat et aktivt frivilligt idrætsliv i Furesø Kommune, hvorfor politikerne også bliver nødt til at sikre nogle rimelige rammer for det frivillige arbejde. Politikerne skal vise, at de ikke kun værdsætter det frivillige arbejde i foreningerne ved festlige arrangementer, men også når der skal træffes ubehagelige beslutninger. FIR repræsenterer skønsmæssigt et stykke over 20.000 borgere i kommunen, og 95 % af de idrætsforeningsaktive medlemmer.
Vi har en FIR bestyrelse, der har en bred sammensætning geografisk og i forhold til idrætsgrene, der samtidig har givet hinanden hånd på, at når vi repræsenterer FIR, så er det ikke vores egne foreningers egoistiske mål der fremmes, men hele idrættens.
Vi har billedligt sagt, at FIR fokuserer på arbejdet overfor kommune og politikere, så foreningernes bestyrelser kan fokusere på deres egne foreningers udfordringer og drift.
FIR – vi arbejder for og med idrættens foreninger.