Projekter

Furesø Idrætsråd deltager i en del projekter, hvor vi varetager foreningernes interesser.