Til stede: Lars, Annette, Torben, Kim, Gitte

Afbud:, Claus, Mogens, Henning, Dorthe

Dagsorden

1      Godkendelse af dagsordenen

godkendt

2      Godkendelse af referat fra seneste møde

godkendt

3      Siden sidst

a.     FOU

Budget 17,6 mio, nedskæring 850.000 kr

4      Repræsentantskabsmøde i marts

a.     Stiller alle op til genvalg??

Afholder 26. Marts, program gæstedeltager Udvalgsformand Helle Katrine Møller

Nyt medlem svømning eller basket

5      Aktiviteter

a.     Det politiske arbejde  – budget mm.

Arbejder med Visions papirer

b.     Nordea Sportspris – emner til forår 15?

Træner duo Marcus og Emil, trampolin 40 år som formand,

c.     Ny hal – status v/ LKS

Ikke nyt

d.     Skolereform – status v/AO

9. April Erfa møde

e.     Medlemsarrangementer – status

                                      i.     Kursus vedr. fundraising (Dorthe) ikke nyt

ii.     Kursus vedr. pressekontakt (Dorthe) ikke nyt

iii.     Nytårskur – evaluering – måske bredere deltagelse

iv.     Efterfølgerplanlægning i foreningerne (Mogens) ikke nyt

v.     Forårsarrangement 2015 Skolereform 9/4 (Annette) ikke nyt

f.      Brochure, Foreningsregister etc.

Under udarbejdelse

Netværksmøde med god deltagelse med præsentation at Furesø App

6      Eventuelt

T. Kommunens anlægsinvesteringer udsættes til ny rapport.  Kommune anlæg haller foreslås investering af foreningerne. Jfr referat kfiu.

7      Næste møder

Repræsentantskabsmøde 26. Marts