Deltagere: Lars Køster Svendsen, LK, Mogens Daniel Bruun, MB, Annette Ohm, AO, Torben Stensdal TS, Kim Andersen, KA, Claus Haakansson, CH

Afbud:   Gitte Segato Stensgaard, GS, Dorthe Østergaard, DØ, Henning Gade, HG

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
 2. Opfølgning på seneste referat: LK havde en mindre justering til referatet fra sidst, som referent fik på skrift.Beslutningsreferat fremsendes kort efter møde og godkendes hvis der ikke er indgået rettelser. Umiddelbart efter sættes det på FIR hjemmeside.
 3. Siden sidst
  1. FOU
   MB, dialogmøde på torsdag med fokus på politiske besparelser, men også Skolereform og ny hal i Søndersø. Fokus bliver at deltagerne laver en udtalelse til politikerne vedr. de konstante besparelser på Kultur, Fritid- og Idrætsområdet.
  2. 17 stk 4 udvalget – Skolereformen
   AO: Markedsdag møde i Stien, skuffelse over kun to idrætsforeninger hidtil har tilmeldt sig. Frist til den 28. maj. LK udarbejder mailtekst og forvaltning videresender til idrætsforeninger, med opfordring til at deltage i arrangementet. FIR udsender efterfølgende en ”rykker” til FIR’s medlemmer. FIR bestyrelses medlemmer kontakter hver udvalgte klubber, på baggrund af liste fra TS. AO: Skolerne giver tilskud til instruktører ca 120-150 kr i timen. Varierer fra skole til skole.
 1. Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde
   MB: 29 juni foreløbig dato for Politiker / visionsmøde aftalt med borgmesterkontor. Formøde den 9.juni af udvalgte FIR medlemmer.
  2. Nordea sportspris
   LK: Gennemgår indstillinger. Pt kun indkommet indstillinger fra roklubben.
  3. Ny Søndersø hal – status
   LK: licitation er gennemført og bedste tilbud valgt. Yderligere byggemodnings ekstraregning på 1,2 millioner kroner. Forvaltningschefer prøver at finde de nødvendige besparelser via arkitekter, entreprenører og foreninger. Planlagt politisk behandling på møde den 9/6. FIR/FOU har anmodet om at der laves et ekstraordinært møde ultimo juni, for at få tid til inddragelse af foreningerne.
  4. Prioriteringslisten – vedligehold samt renovering/nyanlæg
   MB: Protest af forbrug af ikke idræts relaterede aktiviteter. A prioriteringer er indstillet, og forventes vedtaget.
  5. Medlemsarrangementer – status
   AO: Skolereform 11/6
   MB: Rekruttering af frivillige – lige efter sommerferien
   LK: Nytårskur? Bredere afholdes januar og februar. Nøgleperson findes KA indhenter Eskild Ebbesen og Arne Nielsson priser.
  6. Information & kommunikation
   LK: Til orientering præsentation af foreninger i brochure fra Kunst og Kultur.
   AO: Nets klubliv Danmark – ildsjæl kontakter handlende og ikke mindst egne medlemmer.
 1. Kommende møder: 22/6 Værløse, 20/8 Farum, 8/10 Værløse og 1/12 Farum (julefrokost)
 2. Eventuelt