Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Annette Ohm AO, Torben Stensdal TS, Kim Andersen KA,
Afbud: Dorthe Østergaard DØ, Henning Gade HG, Claus Haakansson CH, Gitte Segato Stensgaard GSDagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
2. Opfølgning på seneste referat: Godkendt med små rettelser umiddelbart efter det er sat på FIR hjemmeside.
3. Siden sidst
a. FOU
MB, dialogmøde torsdag 16/6 med ringe politisk deltagelse.
Emner: ny hal i Søndersø, skolereform og markedsplads. Der laver en udtalelse til politikerne vedrørende de konstante besparelser på Kultur, Fritid- og Idrætsområdet. Analyse af brugerafgift for at udnytte kapacitet i kommunens anlæg støttes af FIR. Evaluering af dialogmøde med foreningerne. Udviklings tendenser fra fælles holdidræt til individuel idræt. Forvaltningen lettes i godkendelse af foreninger som forenkles. Sæson lokalefordeling programmer fungerer med store IT besværligheder.
b. §17 stk 4 udvalget – Skolereformen
AO: 11/6 Markedsdag møde i Stien, 58 idrætsforeninger møder skolen. Positiv tilbagemelding med flere aftaler indgået. Koordinerende katalysator ønskes af FIR.
4. Aktiviteter
a. Det politiske arbejde
MB: 29 juni foreløbig dato for Politiker / visionsmøde aftalt med borgmesterkontor. Møde afholdes i Værløse hallerne.
b. Nordea sportspris
LK: Gennemgår indstillinger. I dag indkommet indstillinger fra roklubben. Arrangement ønskes afviklet i august.
c. Ny Søndersø hal – status
LK: Arkitekt lavet revideret projekt samt et øget tilskud fra idrætsforeninger i hallen. KFIU har accepteret oplæg og der tages kontakt til entreprenører.
d. Prioriteringslisten – vedligehold samt renovering/nyanlæg
LK: idræts relaterede aktiviteter puljer er godkendt.
e. Medlemsarrangementer – status
LK: Nytårskur datoer. Bredere afholdes ultimo januar. Arrangement FIR Nytårskur Torsdag 21/1 eller 28/1 – klokken 19:00, 1 time med spørgsmål, er opvarmning og indledning til Nordea præmie overrækkelse. Eskild Ebbesen pris 20.000 kr + moms. Oplæg ”Tænk som en vinder” Optimer dagligdagen og få ekstra energi. Presse laves i samarbejde til presse. Nøgleperson bookes af KA
f. Information og kommunikation
LS laver udkast til FIR artikel.
5. Kommende møder: 20/8 Farum, 8/10 Værløse og 1/12 Farum (julefrokost)
6. Evt.