Deltagere: Lars Køster Svendsen, LK, Mogens Daniel Bruun, MB, Annette Ohm, AO, Torben Stensdal, TS, Claus Haakansson, CH, Kim Andersen, KA,

Afbud: Gitte Segato Stensgaard, GS, Dorthe Østergaard, DØ, Henning Gade, HG  

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
  Godkendt
 2. Godkendelse af referat fra seneste møde Godkendt
  Siden sidst

  1. FOU
   Mogens: Partnerskab startet 3 steder, spejdernes hus Ryetvej, Satellitten, Søndersø hallen. Furesø Marina er sendt i EU udbud. Tilskud i FOU udløber i årsskiftet. Lejrtilskud bevilliget tilskud udbetales tages af idrætspuljen. Dialogmøde 21/5 – besparelser i foreningslivet.
  2. 17 stk. 4 udvalget – skolereformAnnette: Møde med idrætsforeninger og bokser spejder naturskole positivt Opsamling til næste møde 11/6 Markedsplads idrætsforeninger møder lærere, betaling til klubber? A laver oplæg. DGI har lavet oplæg til 11/5.
 3. Aktiviteter
  1. Det politiske arbejde – budget mm.
   FIR møde med politikere for virkeliggørelse af politiske ambitioner 29/6.
  2. Nordea Sportspris, Lars udsender liste med opdateringer
  3. Ny hal – status –
   Lars: Udbudt i licitation med ændret oplæg er afklaret med forvaltning.   Licitation åbner 24/4. Orientering med forvaltning 4/5 gennemgang at fremsendte tilbud.
  4. Prioriteringsliste – anlæg og renovering
   Mogens / Lars: Alle prioritet på 2014 liste A er sat igang. Ny samlet liste udarbejdet af Jacob Hermansen er udsendt til arbejdsgruppe, problem med betaling af flytning af skulptur og vejskilte. Ny liste sendes til FIR bestyrelse.
  5. Medlemsarrangementer – status
   Lars: Evaluering Nytårskur. Enighed om bredere indbydelser i idræt. Ide om taler til næste møde.
  6. Information og kommunikation
   Print af brochure før møde med nye borgere
 4. Eventuelt
  DGI og gruppe med net samarbejder. Kontakter klubber i kommunerne via Idrætsråd og lokalt erhvervsliv. Klubber melder sig til og klubbernes medlemmer melder privat dankort til. Start 1 juli.
 5. Næste møder
  19/5 Farum, 22/6 Værløse, 20/8 Farum, 8/10 Værløse og 1/12 Farum