Furesø Idrætsråd

Referat Bestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.15

VærløseHallerne (sikkert i mødelokalet ved håndboldhallen)

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Opfølgning på seneste referat
 3. Siden sidst
  1. FOU
 4. Aktiviteter
  1. Medlemsarrangement – Nytårskur
  2. Nordea sportspris
 5. Kommende møder: vi skal have forårets møder aftalt (frem til april)
 6. Evt

Referat

Til stede:         Mogens , Annette, Lars, Kim og Torben

Afbud:            Dorthe, Henning, Claus, Gitte

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Godkendt
 3. Opfølgning på seneste referat

Godkendt

 1. Siden sidst
  1. Folke Oplysnings Udvalget

Mogens. Mødet 10/12var budget reduktioner tema. Der blev drøftet entre afgifter samt at der i budget 2016 er vedtaget, at der fra 2017 og frem skal reduceres med 400.000,- kr. på forenin-gernes samlede aktivitetstilskud herunder nedskæringer på træner og medlems tilskud. Furesø rideklub tilskud på 75.000 kr årligt er bevilliget til ridehal, årligt tilskud 140.000 kr. For optimering af kommunens lokalebrug der er nedsat arbejdsgrupper med Mogens fra idræt. Førstehjælpskursus afvikles igen i år. Er er bevilliget midler til medlems- og tilskudsregistreringssystemerne Conventus og Klubmodul i 2016 på 3.200 kr pr klub. Ramme på 60.000 kr.

 1. Aktiviteter
  1. Nytårskur (invitation, plakat, artikel, tilmelding, sted)

21/01 Nytårskur program og indbydelse til afholdelse i Farum Arena Gymnastik sal, hal 4. Tilmeldte 146 personer idag. Scleroseforeningen indbudt med bod. Håndbold damer sørger for forplejning. Lars indbyder relevante politikere og forvaltning samt presse.

 1. Nordea sportspris

Præmie overrækkelse ved Nytårskur torsdag den 21. januar. Kandidater til de 8 idrætspriser er: Værløse Håndboldklub Gitte H. Dahl, Værløse Gymnastik Anne Honoré, Roklubben Furesø Emil Søndergaard Hansen/Marcus Blanke, Hareskov Værløse Tennisklub Annette Ohm, Farum Kyokushin Karate Peter Bukhave, Farum Håndbold Forening Peter Holm. 6 angivet.
Nordeafonden vil gerne give tilskud til projekter og initiativer, der ikke handler om drift. lS ckandidater.

 

 1. Kommende møder:
  Møder aftalt torsdag 25/2 17:15, 29/3 repræsentantsskabmøde,

Mogens informerer om rådhusbyggeri er igang og det smitter at på idræts faciliteterne som ligger I tilknytning til rådhuset.