Værløse Hallerne

Til stede: Lars, Annette, Erik, Torben, Kim A, Kim C, Mogens, Claus
Fraværende: Dorthe

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)

3. Siden sidst

a. FOU, herunder det kommende valg til FOU v/ Mogens
b. Kommunalvalget og dets konsekvenser for idrætten v/ Lars*)
c. Skoleområdet – inkl. talentklassen v/ Annette

4. Aktiviteter

a. FIR’s Nytårskur 2018 – dato og program **)
b. Nordea ”Det gode liv” priser 2017 – emner?? ***)
c. Hjemmeside og arkiv for FIR (v/ KA)

5. Kommende møder: Vi skal have aftalt 2 møder i foråret samt gerne en dato for Repræsentantskabsmøde 2018

6. Evt.

7. Spisning

 


 

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt

Ad 2: Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)

Intet at bemærke

Ad 3: Siden sidst

a. FOU, herunder det kommende valg til FOU v/ Mogens
Idrætten er repræsenteret i FOU af fire repeæsentanter. Formelt kan FIR udpege de fire medlemmer af FOU, hvis FIR har 75% af idrætsforeningerne i kommunen som medlemmer. P.t. har vi ikke de 75%, hvorfor det tyder på, at der skal ske et valg, på et møde i januar/februar. Mogens og Lars fortsætter gerne. Torben har vist interesse for at komme ind i FOU. Da Dorthe ikke deltog. Følges der lige op på hendes situation.

b. Kommunalvalget og dets konsekvenser for idrætten v/ Lars)
Vi kender ikke hele det Politiske udvalg idag. Men det burde ligge fast, Tine Hessner bliver formand. Det bliver spændende med en ny formand. Vi skal ikke for langt ind i det nye år, før vi skal have en dialog med det nye KFIU om samspillet mellem udvalget og idrætten.

c. Skoleområdet – inkl. talentklassen v/ Annette
Annette orienterede om, at talentlinjen er præget af mange drenge, der kommer til at dominere. Men generelt fungerer det fint. Der er udfordringer med morgentræning for de få ikke fodboldspillere, men der arbejdes på løsninger så det kan optimeres. Der lægges op til, at det er foreningerne der ”betaler” morgentræningen. Der er kommet en ny skoleleder på Stavnsholtskolen, der slev har interesse for idræt. Så det er positivt for linjen. Styregruppen arbejder på at informere mere om linjen, så pladserne kan blive besat tidligere i 2018 end sidst, hvor vi kom sent ud. Der forventes 22 til 24 elever næste år. FIR tilbyder at reklamere for idrætslinjen ved FIRs nytårskur i starten af det nye år.

Ad 4: Aktiviteter

a. FIR’s Nytårskur 2018 – dato (venter på datoer for Nordea og KFIU formand). Programmet forventes at blive baseret på: KFIU formand Tina Hessner om visioner og mål for idrætten / Idrætstalentlinjen/ Nordea Det gode liv” priser. Mødet afholdes I den nye Byrådssal.

b. Nordea 8 priser ”Det gode liv” priser 2017 – ildsjæle der understøtter der gode liv i foreningerne.
Der er fortsat plads til flere indstillinger. FIR bestyrelsesmedlemmer skubber på ude i foreningerne. Og foreninger/andre der læser dette referat, er velkomne til at sende en indstilling til formanden for FIR på lks3520@gmail.com. Der er ingen formkrav, blot nogle ord der fortæller hvorfor den indstillede ildsjæl har fortjent dette klap på skulderen.

c. Hjemmeside og arkiv for FIR fortsætter på nuværende hosting under wordpress.com og der laves kopier af siden med mellemrum på CD til arkiv og backup.

Ad 5: Kommende møder:

Bestyrelsesmøde mandag den 8/1/2018 kl 17:15 i Farum
Nytårskur uge 3 eller 4 i Byrådssalen i det nye rådhus
Bestyrelsesmøde onsdag 28/02/2018 kl 17:15 i Værløse
Repræsentantskabsmøde torsdag 22/03/2018 kl 19:00 i VIP Loungen Farum Arena

Ad 6: Evt
Intet til Evt.