Bestyrelsesmøde 26. maj 2016 kl. 17.15, Farum Arena (Cafelokalet Hal 3)

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Torben Stensdal TS

Afbud: Dorthe Østergaard DØ, Gitte Segato Steensgaard GS,, Claus Haakonsson CH, Anette Ohm AO.

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
  Godkendt
 2. Opfølgning på seneste referat
  Godkendt
 1. Siden sidst
 • FOU MB: orientering om afholdte sommerferie aktiviteter.
  Budget forhandling udvikler sig drastisk med øgede besparelser hvor 3,5 million skæres af foreningslivet. Bl.a. fordi driften af Teater Undergrunden skal anvende over 1,2 mio. kr pr år. Beskæringer af alle puljer. Der planlægges en ekstra afgift 75 kr afgift pr voksen over 25 år til kommunen, som ”lokalegebyr” for kommunens lokaler. Reduktion i tilskud til egne lokaler. Derudover reduceres Idrættens Medlems og Aktivitets tilskud. Tilskud til voksne bortfalder. Træner og instruktør tilskud kan kun være tre gange medlemstilskud, som planlagt reduceret. Større sambrug af faciliteter og lukning af de mindst benyttede. Foreningsdrift standardiseres.
 • Kommune investerer i et nyt lokalebookingsystem

Skolereform, LK: Orientering om en succesfuld markedsdag i 2016. Planer om gentagelse i 2017, men sikkert i en anden form, med mere lokale workshops.

 1. Status på medlemmer

TS beder om hjemmeside opdateres, og fremlægger gennembearbejdet præcis medlemsopgørelse på 47 medlemmer.

 1. Aktiviteter
  1. Medlemsarrangementer?
   1. Tirsdag den 2. november 2017 (Valgmøde) i Hal 4(Arena).
   2. Indvielse af Søndersø hallen – lørdag den __ september.
 • Budget aktivitet
 1. Nytårskur 2017: Er Caroline W en mulighed?? LAKS prøver at sætte en proces i gang. Alternativ kontaktes Thorbjørn Olesen, OL deltager i Golf.
 1. Nordea sportspris – action ift nye indstillinger på ildsjæle.
 2. Det politiske projekt – opfølgning på politikermøde.

Forslag om afholdelse af møde op til kommune valg 21. November 2017.

 1. Kommende møder 8. september (Værløse), 24. november (Værløse – Julefrokost).
 2. Evt