Furesø Idrætsråd

Referat af Bestyrelsesmøde 15. August 2017 kl. 17.15
Værløse Golfklub, Christianshøjvej 22, 3500 Værløse

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Mogens Daniel Bruun MB, Kim Christensen KC
Afbud: Torben Stensdal TS, Dorthe Østergaard DØ, Claus Haakonsson CH

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendt, med tilføkelse af pkt. 3e: Det politiske projekt.
2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)
Ingen kommentarer
3. Siden sidst
a. FOU v/ Mogens
Skærpede krav til foreningernes rapportering til kommunen pga øgede krav til tilsynspligt af Folkeoplysningsloven.
Søndersø Hallen: mangelliste udbedres langsomt, de lovbestemte regler for tilgængelighed er ikke overholdt.
Kommunens trykkeri nedlægges og udlicitering af trykkeriopgaver undersøges.
Samarbejdsaftale vedr budget. Spejdere og idræt har krævet at kulturen bidrager med bespareser, så de ikke kun rammer os. Der undersøges bl.a. lokaleafgift og andre muligheder, der vil sikre dette.
b. Budgetaftalens udmøntning – status v/ Mogens
Siden sidst har der ikke været nogen aktiviteter. Idrætten og spejderne har meddelt kommunen, at de vil se kulturen tage ansvar for deres besparelser, inden vi arbejde videre med konkrete løsninger. Det er også taget op i FOU.

c. Skoleområdet – status v/ Annette
Der er inviteret til workshop om Åben Skole den 5. september på Lyngholmskolen. FIR opfordrer alle foreninger til at lægge vejen forbi og indgå i dialog om muligheder for at samarbejde.

Idrætstalentlinie første skoledag 14/8 med opstartsprogram. 16 elever med mulighed for at det bliver 17, med en sent tilmeldt fodboldpige. Første årer det primært fodbold der er repræsenteret. Alle erkender, at man var sent ude, så det at der er startet 16 elever, er fint. Planlægning af tiltrækning af elever til næste årgang skal gøres bedre og i bedre tid.

Der er afsat en pulje til at støtte samarbejder mellem skoler og foreninger – der arbejdes med at gøre det nemmere at søge midler. Men alle foreninger anbefales at søge midler og sætte samarbejde i gang.

d. Lokalplan Farum Arena – status v/ Lars
Ingen aktiviteter siden sidst. Kommunen har ikke haft yderligere dialog med KIF Kolding København om kampe eller kontorer. På KIF’s hjemmeside fremgår det, at deres hjemmekampe i København spilles i Brøndby indtil videre. Om det er udtryk for, at de har trukket følehornene til sig, eller om de afventer lokalplanafklaring vides ikke.
(Dagen efter bestyrelsesmødet meddelte KIF Furesø Kommune, at de trækker deres ønsker om samarbejde tilbage. De kan sikkert ikke komme ud af den 10 årige aftale, der har indgået med BrøndbyHallen. Som konsekvens har kommunen udskudt arbejdet med lokalplan til 2018.)

e. Det politiske arbejde
• MB, 10 personers udvalg bestående af politikere og FIR repræsentanter holder møde ca. 3 gange om året. Der følges op på dette inden kommunalvalget.
• MB, LK, Medlemsmøder i 2017 – kommunalvalg fokusområder/initiativer. Vælgermøde 9. November i Teatersalen.
KA opfordres til at lave plakat til mødet.
Ordstyrer ikke på plads, LS kontakter emne.

DGI politisk inspirations møde invitation hvor LK deltager. Andre opfordres til deltagelse.
Fritid og Samfund invitation til MB, pris 1.300 kr dækkes af FIR, hvis ikke kommunen dækker det, som næstformand i FOU.

4. Aktiviteter
a. Nordea sportspris Det Gode Liv 2017 – emner
Lars orienterede om, at vi ikke p.t. har modtaget kandidater til Nordea priserne i 2017. Lars har udsendt seneste opdaterede ark med hvem der i de tidligere år har modtaget priser (navn og forening). Der var enighed om, at hver enkelt bestyrelsesmedlem skal gøre en indsats for at finde egnede kandidater. KC nævnte at han havde et emne.

b. Hjemmeside og arkiv for FIR (v/ KA)
KA orienterede om, at FIR’s arkiv med bestyrelsesreferater etc. p.t. alene ligger på en gratis hjemmeside i WordPress. Han præsenterede ideer til, hvordan vi fremadrettet kunne håndtere disse ting.

FIR bad KA sørge for at lave aftale for hosting, oprette email adresser for FIR og
sørge for der udføres backup, således FIR arkiv sikres.
Homepage registreres i DK hostmaster:

Basis info:
Status Aktivt
Oprettet 31. januar 2012
IDN firsport.dk
PRIS 45 pr inkl moms årligt

Registrant
Bruger-id PS15127-DK
Navn Peder Sundgaard
Adresse Tornekrogen 39
(ændres af KA)
Navneservere. Conviator VK data – idræt – 1.440kr ex moms årligt
ns1.wordpress.com AI2813-DK
ns2.wordpress.com AI2813-DK
ns3.wordpress.com AI2813-DK

5. Kommende møder: forslag: 11. oktober i Farum Arena, Vælgermøde 9. november, Julefrokost Farum 5. december.
6. Evt.
• Lars orienterede om, at der er høring om Kommuneplan i gang. Der holdes borgermøde i Teatersalen den 31. august kl. 19-21. Kommuneplanen lægger den overordnede ramme for lokalplanerne, og styrer derfor f.eks. hvor der kan være idrætsfaciliteter, butikker, boliger etc.