Værløse hallerne, mødelokalet i håndboldhal

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Claus Haakonsson CH, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS

Afbud: Dorthe Østergaard DØ,


Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Opfølgning på seneste referat
Godkendt

3. Siden sidst
a. FOU
MB, orientering.
b. Budgetaftalens punkt vedr. Socialt engagement.
LK, Mulighed for at søge tilskud hos kommune. Pulje 400.000 kr.
c. Åben skole
AO, Orienterer om arbejdsgruppens stillingsopslaget for en ”playmaker” (det som FIR i flere år har efterspurgt som ”brobygger” mellem skole og foreninger). Ansøgninger er i dag 13. Der udvælges kandidater i morgen til hurtig ansættelse.

Orientering om nye tiltag for arrangement for 2017 som modsvarer Markedsdage afholdt de seneste to år.

4. Aktiviteter
a. Medlemsmøde – Idrætstalentlinje
MB, Drøftelse om optagelses kriterier til Idrætstalent klasse. Enighed om at bred bedømmelse er nødvendig, gerne med DIF deltagelse.

LK: Gennemgang af arbejdsbilag, presse information samt foreningsmail.

AO: er FIRs repræsentant på mødet d. 28.2, men er forhindret i at deltage. Beder andre FIR deltagere om at potentere deltagelse af DIF medlem i udvælgelse

b. Nordea sportspris
LK: De 7 kandidater ved at være på plads.

c. Det politiske projekt – opfølgning
LK orienterede om tanker om politiske møder. Her er udvalgsformænd viggtige for idræt.

5. Repræsentantskabsmøde 2017
LS: Foreslår 29/3/2017.
Gennemgår bilag.

6. Kommende møder
To 9/2 Idrætstalentmøde i VIP loungen Farum Arena
On 29/3 Repræsentantskabsmøde i Farum Arena

7. Evt.
Intet under evt.

Bilag
Udkast til medlemsmail – invitation til mødet den 9/3
To do liste med status på de enkelte elementer er indsat i ovenstående mail
udkast til artikel til lokalavisen
udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 29/3