Referat – Bestyrelsesmøde, den 24. november 2016

Værløse

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Dorthe Østergaard DØ, Anette Ohm AO.

Afbud: Torben Stensdal TS, Claus Haakonsson CH

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
  Godkendt
 1. Opfølgning på seneste refera
  Godkendt
 1. Siden sidst
  LS: FIR til ansøgning i FOU om øgede midler til puljen til udstyr, som FIR administrerer. FIR tildelt 20.000 kr puljemidler fra Idrætspuljen
 1. Nytårskur inkl. Nordea priser og taler
  LS kontakter Farum svømmeklub vedr. mulighed for at få en af svømmepigerne fx Lotte Friis eller Jeanette Ottesen til at tale på Nytårskuren.
  Når kandidater er fundet kan dato sættes ultimo januar eller primo februar.
  Nordea priser: i år 7 priser, der mangler endnu en kandidat. KA tjekker KKK Nord.
 1. Forslag i FOU til revision af faste tilskud
  Gennemgang af bilag med FIR kommentar til oplæg til halvering af tilskud fra 20.000 kr til 10.000 kr. LS fremsender udkast til FIR høringssvar til MB snarest.
 1. Søndersøhallen.
  Problem med ødelagt inventar bla.a trampolin ved stævne hvor Basket klub var ansvarlig. Samtidig et problem med tilsvining af Taekwondo måtter. Der er behov for en dialog om situationen, så vi sammen kan komme videre.Kantine drift skal startes op med idrætsforeninger via en fælles brugerforening. Derfor er det essentielt, at brugerne af hallen kan tale med hinanden konstruktivt.
 1. Kommende møder
  Ti 10/1 Farum, Ma 20/2. On 29/3 + NytårskurKA orienterer om netop afholdt møde om opfølgningsmøde vedrørende Idræts elite skole klasse. Et koncept der i samarbejde med idrætsforeningerne skal gøre det muligt for elever i afgangsklasser (7-9. kl) at træne mere, fx morgentræninger, hvor skoledagen tilpasses dette.