Bestyrelsesmøde 26. maj 2016 kl. 17.15, Farum Arena (Cafelokalet i Hal 3)

Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Mogens Daniel Bruun MB, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA

Afbud/fraværende: Dorthe Østergaard DØ, Gitte Segato Steensgaard GS, Torben Stensdal TS, Claus Haakonsson CH, Anette Ohm AO.

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsordenen

Velkomst til ER. Dagsorden godkendt

  1. Opfølgning på seneste referat

Godkendt

  1. Siden sidst

FOU ved MB: Kultur og aftenskoler i åben krig om fordeling af midler. Idræt ønsker samlet foreningsliv. Kulturpuljen er fjernet på alle midler tildeles politisk. Budgetter for 16 bliver ikke genåbnet og der arbejdes nu med budget (besparelser) for 2017.

Skolereform. Den åbne skole med tildeling af ca300.000 kr pr skole, krav om dokumentation. Midlerne skønnes brugt til drift af skolerne.

Ændring af Folkeoplysningsloven, Kommunernes tilsynspligt udføres ikke. FIR følger arbejdet med loven.

Lokale fordeling, er faldet på plads, der er skrevet ud til foreninger om beslutning om fordeling.

Den nye Søndersøhal er næsten færdig og virker fint. Øget fokus på at bookede haller benyttes.

  1. Konstituering af bestyrelsen
    1. Formand (Lars) og Kasserer (Torben) er direkte valgt. Valgt er næstformand MB og sekretær KA.
    2. Forretningsorden vedhæftet til drøftelse

Godkendt

  1. Aktiviteter

Medlemsarrangementer?

LKS: oplæg tilbageblik 2015 og 2016. Nytårskur 2017?

FIR deltaget i en del kommune arrangementer fortrinsvis idræts aktiviteter.

Nordea sportspris – nye indstillinger?? Nordea uddeler 8 priser a 5.000kr – indstiller ildsjæle.

FIR finder som oplæg kandidater.

LS Anmoder om liste fra kommunen.

Det politiske projekt – opfølgning på politikermøde.

FIR er aktive med en gruppe bestående af TS, AO, LK og MB.
Projekt var ”idrætskommune 2019” som politisk er fravalgt. Der arbejdes på nye opgaver som ”Sociale kontrakter” og ”Brugernes overtagelse af drift af anlæg”.

  1. Kommende møder(forslag):

28. juni (Værløse), 11. august 8 (Farum), 13. september (Værløse), 24. november december (Værløse – Julefrokost).

7. Evt

LK om opgave inspiration

MB om anmoder om hjælp til arbejde med lokalefordeling