Furesø Idrætsråd
Referat – Bestyrelsesmøde 8. juni 2017 kl. 17.15 – 19.15
Farum Arena, Cafeen i Hal 3
Deltagere: Lars Køster Svendsen LK, Erik Rasmussen ER, Kim Andersen KA, Anette Ohm AO, Mogens Daniel Bruun MB, Torben Stensdal TS,
Fraværende: Claus Haakonsson CH, Dorthe Østergaard DØ

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen OK
2. Opfølgning på seneste referat (på hjemmesiden)
3. Playmaker Ida kommer forbi og fortæller om sine aktiviteter som brobygger mellem skoler og foreninger
Baggrund, kandidat … lunge, /åben skole og forening/
Nu, markedsdag 5. Sept. Lyngholm skole, lærere foreninger og skole
Runde imellem skoler i Furesø.
Ny runde med markedsdag med lærere
Rundtur til foreninger faciliteter
Annonce på hjemmeside Ida/Anette
Betaling til træner og instruktør pulje på 200.000 som kan søges.
Isp1@fureso.dk

4. Siden sidst
a. FOU v/ Mogens
Dialogmøde kultur. Sommerferie aktiviteter kører planmæssigt. Brugeraftaler i dag med Sateliten og Søndersø, Hareskov…. Lille asien ny forening som der holdes øje med og de opfylder folkeoplysningsloven. Skærpelse af Folkeoplysningsloven. Ny forening for indendøres fordbold i Bybækhallen. Kommunalt tilsyn med foreningerne er skærpet.
b. Budgetaftalens udmøntning – status v/ Mogens
Sparebande Kommune Idræt og kultur udarbejder oplæg. Besparelse på 1,1 million kroner. Aktitetstilskud skæres Medlemstilskud ændre tilskud reduceres Træner og instruktør tilskud.
c. Skoleområdet – status v/ Annette
Møde idrætstalent gruppen der er i dag 16 elever. Kommune har godkendt antallet af elever. .
– se punkt 3
Team Brollin – Furesø Kommunes sommerleje. Foreninger ønsker at foreningerne deltager.
d. Lokalplan Farum Arena v/ Lars
Møde sidste uge, byplanlægger Niras, KKhåndbold, Jakob ønsker at leje kontorlokaler ud og spille 10 hjemmekampe om året. Lokalplan justering tager minimum 10 måneder. Brugere af anlæg kaldes ing til møde for at høre foreningernes holdning. Dannelse af brugerforening.
5. Aktiviteter
a. Medlemsmøder i 2017?
Med valget som tema. Valget er den 21. November valg møde foreslås ca tre uger før. Mogens finder dato og sted. Politikere spidskandidater skal inviteres. Teatersalen.
b. Nordea sportspris 2017
Opfordring på kandidater udsendes.
c. Det politiske projekt – opfølgning på møde
For tre uger siden deltog Anette og Lars med politikere. Undersøgelse af kapacitet udnyttelse offentliggøres.
Økonomi idrætten har det svært og der kan ikke rekruteres ledere og trænere. Emnet tages op politisk med Lars og Mogens.
Lars sender et notat ud fra mødet.
d. Kommunalvalg 2017 – fokusområder/initiativer
6. Kommende møder:
15/8 Værløse golf med spisning
7. Evt.