Til stede var:  Peder Sundgaard, Lisbeth Hoffmann, Uffe Byrnak og Søren Jensen.

1 Nyt fra formand Peder Sundgaard:
Kasserer Annette Fick har regnskabet klar til repræsentantskabmødet torsdag 19. marts 2009.
FIR bestyrelsen er inviteret til ”forretningsmiddag” af Furesø kommunes Idræts- og fritidsudvalg.

2 Fremtiden for FIR som oplæg til mødet med kommunen.
Der var fuld enighed om, at FIR’s rolle ikke skal være af administrativ karakter, men meget mere et politisk organ, der skal være samlende og servicerende for alle kommunens klubber. FIR skal være på forkant med udviklingen, så vi kan være orienterende overfor medlemsklubberne på en måde, så de altid har overblik over, hvad der kan være på vej fra kommunal eller idrætsorganisatorisk side. En tættere og hyppigere kommunikation med klubberne er vigtig, og det skal gå begge veje. Også altid en kort orientering om de væsentligste ting på Folkeoplysningsudvalgets dagsorden.
FIR vil ligeledes gerne have gang i noget mere ping pong ideudveksling direkte med Furesø kommune.

3 Kontingentsatser for medlemskab af FIR.
FIR har lovet til repræsentantskabsmødet at komme med et oplæg til nye kontingentsatser/stemmeandele pr. medlemsklub, og bestyrelsen har besluttet sig for følgende udspil:

Under 100 medlemmer koster 100 kr. i kontingent og giver 1 stemme
100-300 medlemmer koster 300 kr. i kontingent og giver 2 stemmer
Over 300 medlemmer koster 500 kr. i kontingent og giver 3 stemmer