Til stede: Peder Sundgaard, Per Lund Hansen, Poul Andersen, Uffe Byrnak, Maria Fynbo og Søren Jensen.
Afbud: Lisbeth Hoffmann og Søren Bruun-Pedersen

Peder Sundgaard bød som valgt formand for FIR velkommen til de to nye, Maria Fynbo fra Værløse Svømmeklub og Per Lund Hansen fra Farum Håndbold.

Udover Peder Sundgaard konstituerede bestyrelsen sig herefter med Per Lund Hansen som ny kasserer, mens Søren Jensen fortsætter som sekretær. Som næstformand aftalte man at rette henvendelse til Lisbeth Hoffmann om at overtage den post.

Der blev vedtaget en fast mødeplan for bestyrelsen den sidste tirsdag i hver anden måned kl. 17.

Arbejdsplanen for næste møde bliver en slagplan for at skaffe flere medlemmer og gøre FIR mere kendt.

Peder Sundgaard gennemgik sammen med bestyrelsen den vedtagne forretningsorden for FIR, og den blev i fællesskab tilrettet  punktvis, hvorefter Peder Sundgaard har rundsendt den reviderede forretningsorden til alle bestyrtelsesmedlemmer.

Næste møde i FIR bliver efter planen således tirsdag 30 juni kl. 17. (Aflyst grundet ferie-fravær)

Sekretæren indkalder ifølge forretningsordenen til mødet med dagsorden og sted senest tre dage før.