Tid og sted meddeles snarest muligt. Regnskaber fremsendes på forlangende forud for repræsentantskabsmødet – send en mail til formanden.

Dagsorden :

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af repræsentanter.

3. Valg af stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.

9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.

10. Valg af revisorer i henhold til § 14.

11. Eventuelt.

EKSTRA:

Skolereformen – status og fremdrift ved Per Udesen, Furesø Kommune

Prisuddeling ”Du gør en forskel”

Ny bevægelseshal i Værløse – status ved MLRP Arkitekter