Furesø Idrætsråd er hvert år med til, at fordele lokaler mellem alle interessenter – herunder idrætsforeninger. Vi har fået i opdrag, at sikre en rimelig fordeling af lokaler – især når der er overlap mellem flere foreningers ønsker om brug af samme lokale.

Foreninger, fritidsorganisationer og klubber, der ønsker at bruge lokaler, haller og gymnastiksale i Furesø Kommune i sæsonen 2008/2009 skal sende en ansøgning til Idræt og Fritid.

Sæsonen er den periode i 2008/2009, hvor der kan søges om lån af lokaler ved sæsonfordelingen. For idrætsanlæg (haller og sale) inkl. svømmehaller løber sæsonen fra den 1. september 2008 til den 29. maj 2009. For andre lokaler løber sæsonen fra 11. august 2008 til den 26. juni 2009.

Forvaltningen skal modtage ansøgningerne senest fredag den 15. februar 2008.
Ansøgninger, der ikke kommer rettidigt vil blive optaget på venteliste.

Alle foreninger får skriftlig tilbagemelding senest den 1. maj 2008.