Furesø Kommune har en række muligheder for at søge om tilskud:

  • Aktivitetstilskud: Træner- og instruktørtilskud samt medlemstilskud
  • Ledertilskud (kursustilskud)
  • Lejrtilskud
  • Lokaletilskud
  • Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Du har også mulighed for at søge tilskud gennem Furesøpuljen, som er en fællespulje under Folkeoplysningsudvalget. Fra denne pulje kan der søges tilskud og underskudsgaranti til 4 fokusområder:

  • Nye initiativer
  • Integrering i foreningslivet af børn og unge med anden etnisk baggrund
  • Folkeoplysende aktiviteter på kulturområdet
  • Etablerings- og materialetilskud

Folkeoplysningsudvalget gør opmærksom på, at når der bevilges tilskud til arrangementer skal tages højde for, at aktiviteterne så vidt muligt skal være tilgængelige for handicappede. Når arrangementet løber af stablen, skal der informeres om tilgængeligheden.

Læs mere på http://www.furesoe.dk/sitecore/content/Institutioner/Foreningsportal/OekonomiskTilskud.aspx