Her til aften afholdt FIR sommerkur, som erstatning for de to nytårskure, det ikke har kunnet lade sig gøre at afholde i Coronatiden, og skød samtidig også den første af en række kommende temaaftener i gang. Det blev til en hyggelig aften, hvor mange af medlemsklubberne og -foreningerne var repræsenteret, og hvor der var plads til at stille spørgsmål til de to oplægsholdere og hinanden, og for at sparre om et emne, der fylder meget i de fleste foreninger, nemlig hvordan man fastholder unge i foreningslivet.

Aftenens første oplæg blev givet af Peter Bennet, udviklingskonsulent i DGI, og her blev der snakket om breddeidræt og den generelle viden, man har om at fastholde de unge. Efter det første oplæg var der fællesspisning og løs snak, efterfulgt af et oplæg fra Thomas Høegh, idrætstalentkoordinator i Furesø Kommune, hvor han fortalte om idrætstalentlinjen. På den måde nåede aftenens oplæg hele vejen rundt, og der var fokus på både bredde og elite.

I FIR glæder vi os meget til at igen afholde en temaaften, hvor vi selvfølgelig sørger for at give vores medlemsforeninger input om relevante og aktuelle emner. Samtidig er vi glade for at mødes med vores medlemmer og få mulighed for at høre, hvad der røre sig ude i de enkelte foreninger.