50 ledere fra et bredt spektrum af kommunens idrætsforeninger tog mod tilbuddet fra Furesø Idræts Råd om et spændende møde med kommunens nye formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Helle Katrine Møller.

Seancen var berammet til lokaliteterne i Satelitten i Værløse mandag 25. januar, og det udviklede sig hurtigt til et livligt ping pong spil mellem de mange meget aktive idrætsledere og kommunens nye førstedame på området.

Formand for Furesø Idræts Råd (FIR), Peder Sundgaard bød velkommen med ordene: Lad os gøre noget sammen. Det er vores ide i FIR med at arrangere dette møde, for vi er vel alle spændte på at høre om Helle Katrine Møllers planer og ikke mindst at være med til at klæde den nye formand på til de store udfordringer, kommunens idræt står foran.
Peder Sundgaard benyttede også lige lejligheden til at præsentere bestyrelsen for Furesø Idræts Råd for forsamlingen. FIR blev oprettet for fire år siden op til kommunesammenlægningen og har efterfølgende arbejdet ihærdigt på at blive repræsentant for alle kommunens idrætsforeninger til samling på tværs af de tidligere kommunegrænser og som fælles talerør overfor politikerne.
Herefter fik Helle Katrine Møller, der er eneste radikale medlem af det nyt byråd, ordet for en kort præsentation af sig selv og sine første tanker i jobbet, og hun sagde:
– Jeg er jo ny i rollen som formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, så der er mange ting, jeg først skal til at sætte mig grundigere ind i. Idræt er dog langtfra nyt for mig, da jeg selv tidligere har spillet både håndbold, tennis og badminton. Og nu har jeg to drenge, der dyrker en masse forskellig idræt.
– Jeg kan sige, at jeg har en meget positiv holdning til den indsats, der leveres i den frivillige idræt, og jeg vil gerne finde flere penge til at hjælpe de mange frivillige ledere. Men vi lever i en tid, hvor der skal spares, så for at klare det, må der tænkes kreativt og tænkes nyt. Derfor vil jeg gerne lytte i dag og tage imod input, sagde Helle Katrine Møller indledningsvist.
Peder Sundgaard kastede derpå straks et holdningsspørgsmål på bordet til Katrine: Foretrækker du central eller decentral styring af idrætspolitikken?
– Begge dele. Idræt for de yngste skal foregå ude i de forskellige områder og styres der, men hvor der er muligheder for at samle tingene til noget større, skal disse muligheder også udnyttes, sagde Helle Katrine Møller og opfordrede de forsamlede til at komme med ønsker, så hun kunne lave et katalog over problemer og ønsker. Hun fastslog dog også, at ønsker om udvidelser på nuværende tidspunkt var rigtigt svære. Hun lovede dog at tage dem med som inspiration.
Det blev startskuddet til en ping pong dialog mellem mange af de fremmødte idrætsledere og den nye idrætsformand. Mange konkrete problemer og ønsker kom på bordet. Samt en klar holdning fra salen om, at der nu er sparet så meget på det idrætslige område i Furesø kommune, at det ikke længere er forsvarligt.
Bedre plads til de sportslige aktiviteter og opholdsrum til socialt samvær i forbindelse med disse, blev efterlyst fra flere sider. Desuden også et klart ønske om mere åbne faciliteter, så man ikke skal være ude kl. 22 om aftenen, som man skal i dag rundt omkring i visse sale og haller. Også ”den forsvundne træningshal” – tidligere planlagt og godkendt ved Søndersøhallen i Værløse – blev bragt på bane som den savnede løsning på en del problemer.
– Den er heller ikke helt skrottet og har faktisk netop været i spil igen, uden at det dog blev til noget. Men det kan det stadig blive ved en senere lejlighed, sagde Helle Katrine Møller, hvilket dog langtfra formildede forsamlingen, idet flere udtrykte skuffelse over den kommunale slingrekurs på det felt.
Der blev fra salen efterlyst kommunal velvilje overfor flere sports- og/eller kulturevents, så man bedre kunne profilere kommunen på det felt og trække store mesterskaber til. Man savnede en pulje til den slags, som man kunne søge midler fra samt administrativ kommunal hjælp, så alle med events-ideer ikke skulle starte fra nul. Måske også netop en opgave, hvor FIR kunne bruges kommunalt? som en slags vidensbank, blev der foreslået.
Det fremgik tydeligt af debatten, at idrætten i Furesø drives af ildsjæle, der brænder for at sætte ting i gang og skabe de bedst tænkelige rammer, og Helle Katrine Møller fik rigeligt på blokken til at tage med retur til sit kommunale bagland.
– Jeg må arbejde strategisk med at lave langsigtede planer. Jeg kan ikke love noget, men vi skal frigøre midler til fritidsområdet, for det er så vigtigt. Vi skal have en god og reel dialog, men ressourcerne styrer. Vi kan kun håbe, at vi snarest får frigivet flere midler via en genforhandling af Furesø-aftalen, lød afrundingen fra aftenens gæst, Helle Katrine Møller, der lovede at stille op igen foran FIR-forsamlingen, når hun havde haft længere tid til at sætte sig ind i sin nye kommunale formandsrolle.
Aftenen blev afsluttet med lidt udveksling af erfaringer idrætsklubberne imellem omkring ændringer i tilskudsreglerne og de øgede administrative krav, der skal til for at opnå tilskud.
Der var også lidt debat om den kolossale værdi, idrætsarbejde har for sundheden i kommunen. Her fortalte Farum Gymnastik Forening om et projekt, hvor de arbejder med at hjælpe overvægtige børn ved at give dem sunde idrætstilbud og efterlyste hjælp om bevægelsestilbud fra andre idrætsgrene til disse børn.
Til sidst var emnet idrættens repræsentation i Folkeoplysningsudvalget (FOU), hvor idrætten i de seneste 4 år har været repræsenteret med 4 personer, men nu trues med reduktion til 3, fordi der skal findes en ekstra plads til kulturen. Helle Katrine Møller fik en klokkeklar melding fra forsamlingen om, at idrætten bestemt ikke må beskæres i repræsentation af den grund og fortsat bør have 4 pladser i FOU, udpeget af idrætten selv via fællesorganet FIR.