fir-nytaarskur-2017-invitation-v6-a4

IDRÆTSTALENTLINJE PÅ STAVNSHOLTSKOLEN

Borgmester Ole Bondo Christensen taler om visionerne for idrætten i Furesø Kommune set fra byrådets side.

Tema om Idrætstalentlinjen for 7. – 9. klasse på Stavnsholtskolen, der starter august 2017

· Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen fortæller om baggrunden for idrætstalentlinjen

· Talentkoordinator Rasmus Kalle Saaby, der styrer idrætstalentlinjen, uddyber praktikken (tilmelding, optagelse, træningstid etc.)

· Annette Ohm fra FIR fokuserer på forholdene for foreningerne

Efter de tre indlæg vil der være en debat med deltagerne i salen, for at få belyst de forhold, som man som forælder eller foreningsleder kunne ønske mere viden om.

Efter en kort pause, vil filialdirektørerne Annie Gøde Andersen og Gitte Svenningsen fra Nordea Furesø overrække ”Det god liv prisen” til 7 aktive ildsjæle fra foreninger i kommunen.

Arrangementet er rettet til dels medlemmer af FIR i de lokale foreningers ledelse, men også til jeres medlemmer, der har interesse i at høre om visionerne for idrætten og ikke mindst den nye idrætstalentlinje.

Vi inviterer derfor Jer og jeres medlemmer til at deltage i
FIR’s MEDLEMSARRANGEMENT
Torsdag den 9. marts 2017 kl. 19 – 21.30
Salen i Satelitten, Bymidten 46, Værløse

Der er plads til op til 100 deltagere.

Vedhæftet denne mail er en kopi af en plakat, som vi gerne vi have foreningerne til at hænge op hvor jeres medlemmer kommer. Vi vil gerne opfordre jer til, at videresende denne mail til hele jeres jeres bestyrelse og ikke mindst til trænere/ledere samt medlemmer, der i det kommende år skal op i 7. klasse, og derfor kunne være et talent, der skal have denne mulighed.
Vi håber, at der kommer rigtig mange deltagere til arrangementet
Lars Køster Svendsen
Formand, Furesø Idrætsråd

Furesø-Idrætsråd-logo-RGB-L

Brudevænget 2
3520 Farum
Tlf: +45 50 94 08 42