Kære medlemmer af Furesø Idrætsråd,

Traditionen tro byder Furesø Idrætsråd spidskandidaterne til det forestående kommunalvalg op til dans i form af et vælgermøde den 28. oktober kl. 19:30, hvor vi sætter idrætten og frivilligheden på dagsordenen. Invitation vedlagt.

Vi håber, at I vil hjælpe til, at vi får en livlig aften, hvor vi gerne skal have politikerne til at fortælle, hvad de helt præcis vil gøre for idrætten, og hvordan de vil prioritere den.

Vi opfordrer derfor til størst mulig deltagelse.

Med venlig hilsen

Kim Lindquist Christensen

Formand for bestyrelsen


Invitation:

FIR-20211025-Udkast-til-tekst-til-medlemsklubberne